Konstellatsioonid

Eeldan, et need inimesed keda huvitavad konstellatsioonid on teadlikud konstellatsioonide olemusest. Kui aga on nii, et sõna „konstellatsioonid“ on täiesti võõras, siis soovitan lugeda eesti keeles ilmunud raamatuid: Tiiu Bolzmann „Perekonna varjatud seadused“ (Suhete käsiraamat sünnist surmani) Wilfried Nelles „Tegelikkuse tervendav jõud“ Mõlema raamatu väljaandjaks on Väike Vanker. Raamatut lugedes on informatsioon terviklikum. Mõne sõnaga seletades võib konstellatsiooni teema ikkagi raskesti mõistetavaks jääda.

Konstellatsioonis võivad osaleda erinevate huvidega inimesed. Kõigepealt võivad osalemistasu eest (tavaliselt 15€) osaleda need kes on tulnud tutvuma selle meetodiga või soovivad näha, kuidas konstellatsiooni läbi viiakse? Need osalejad võivad lihtsalt vaadata ja mitte osaleda protsessides, samas võivad nad vaadata ja osaleda, et ise kogeda konstellatsiooni.

Konstellatsiooni grupis osalevad kindlasti need inimesed, kellel on õnnestunud läbi konstellatsioonide lahendada oma olulisi küsimusi. Nad osalevad konstellatsioonis asendajatena ja nad soovivad olla toeks teiste soovide ja eesmärkide saavutamisel.

Konstellatsioonigrupis on ka need inimesed, kes soovivad endale teha konstellatsiooni ja on oma konstellatsiooni teostamise ajas eelnevalt kokku leppinud. Registreerimistasu konstellatsioonile kodulehe kaudu on vajalik. Registreerimistasu 10€ tagab konstellatsiooni teostamise. (Konstellatsioonid OÜ, EE947700771002708749). Konstellatsiooni kogu tasu on 150€. Konstellatsiooni tasumise osas on võimalikud erinevad kokkulepped.

Dr. Gunthard Weber Wiesocher Intitut direktor (üks konstellatsioonide korüfeedest) annab Kiievis tunnistuse.

Jan Jacob Stam, firmade ja töösuhete juhtiv konstellatöör ja raamatu autor, lõpetamise puhul tunnistust andmas.

Ennetades tekkida võivad küsimusi, toon siinkohal mõned vastused:

Kõige sagedasem küsimus on: „Kuidas see toimib?“ või „Kuidas on see võimalik?“

Sõna „kuidas“väljendab suuremal määral mõistusega lähenemise vormi. Konstellatsioon oma olemuselt on tunnetusliku maailmakäsitluse vorm. Sõna „armastus“kuulub samuti tunnetuslikku maailmakäsitlemisse. Nii nagu armastust on raske sõnadesse panna, on ka konstellatsioone raske seletada just mentaalsel tasandil.

Konstellatsioonide puhul on hea usaldada oma tundeid ja kehalisi aistinguid, sest keha kaudu me tunnetame ning läbi selle suhtleme me ümbritsevaga, nagu näiteks helide või lõhnade kaudu. Igapäevaelus pöörame me sellele vähe tähelepanu, kuid kõik need on aistingud, mille järgi saame kogeda meid ümbritsevat Maailma. Konstellatsioonid võimaldavad rohkem kogeda ja usaldada läbi kehaliste aistingute. Nii saame oma kogemuse või kogemise, mis on kordumatu. Hea on kui sõna “kuidas” asendub sisemist usaldust väljendava sõnaga. Mida kiiremini, oma elus, suudame uuesti hakata usaldama oma tundeid, seda teviklikuma pildi saame endast ja ümbritsevast.

Konstellatsioonides avaldusvad seosed ja sidemed, milles oleme alatedlikul tasandil. Konstellatsioonide põhieesmärgiks on alatedlikud seosed tuua teadlikule tasandile. Kui see õnnestub, siis oleme lähemal nendele põhjustele, millele otsime lahendusi. Seega otsime põhjusi ja tegeleme vähem igapäevaelu taagajärgedega. Soovin Teile edu sellel teel!

„Mida peaksin rääkima?“ või „Millest ja kui palju peaksin rääkima?“ on järgmine küsimus oma sageduselt. Tihti arvatakse, et tuleb ära rääkida kogu oma elulugu.

Eluloo rääkimine pole vajalik. Ülemäära palju informatsiooni võib hajutada tähelepanu. Teatud küsimuste puhul on olulised ühed sündmused, teiste küsimuste puhul on olulised teised. Kui sõnastate oma küsimuse, millele soovite leida vastuseid, siis võivad täiendavad küsimused, aga ei pruugi.

Konstellöör/saatja jaoks on oluline kui teatate/kirjutate oma küsimuse, millele otsite vastust. Selle küsimuse kirjapanekul on hea, kui oskate vastata ka küsimusele: „Kuidas soovite, et oleks?“ Kui konstellöörilt tulevad täiendavad küsimused, siis on hea vastata mõne reaga.  Peale seda algab juba individuaalne protsess. See on iga inimese puhul erinev, sest kõik inimesed on ainulaadsed ja kordumatud ning loovad ainult neile omaseid sidemeid, mis on samuti ainulaadsed ja kordumatud. Teiste sõnadega: „Igaüks meist kirjutab oma elu jooksul oma «lugu». Mõni osa sellest loost on meeldiv, mõni osa vähemmeeldiv. Kui kliendina soovin, et meeldivaid osasid oma loos oleks rohkem, siis saan vähemmeeldivad osad ära kustutada ja asendada nendega, mis on meeldivad. Kliendina on see minu lugu ja mina otsustan, milline lõpp on sellel lool. Olen ise oma loo/muinasjutu autor, sest võin õppida õnnestumistest ja ka ebaõnnestumistest! Või veel teist moodi öeldes: “ Lasen lahti nedest kinnitatud ankrutest, mis mind enam edasi ei vii ja kinnitan uued ankrud/sihid – need mis viivad mind sinna, kuhu soovin jõuda.”

Stephan Hausner juhtiv konstellatöör ja ekspert sümtomite ja haigestumiste alal Peterburis koos Olga Potjomkina, Maire Taska, Kalmer Kase ja Eestis konstellatöörideks õppiva grupiga (tulevaste konstellatööridega).

„Armastuse teadmiste kooli” loeng suvelaagris.

„Miks nii kallis?“ või „Seal oli tasu odavam.“

Saksamaalt tulnud info kohaselt on üks konstellatsioon võrdne umbes 300 tunniga psühholoogi juures. Sellest lähtuvalt võib öelda, et konstellatsioon on paljudel juhtudel  väga efektiivne ja odav. Kui võtta meie lähedal asuvaid riike, siis vastavad Eesti konstellatsioonid keskmisele tasemele.

Konstellatsioonid käsitlevad alatedlikku tasandit ja on seotud tunnetuslikult energia olemasolu või puudumisega. Oma olemuselt on tegemist teraapiaga. Teraapia läbiviimiseks on vajalik grupi olemasolu. Grupi minimaalseks suuruseks on 5 inimest. Kui gruppi ei õnnestu kokku saada, siis konstellatsioon ei saa toimuda. See, et grupp saaks koguneda, on vaja varakult jagada informatsiooni ja üürida sobivaid ruume.

Peresuhete konstellatsiooni tasu Eestis algab 70€ ja ulatub kuni 150€. Töösuhete või firmade konstellatsioonide tasu on veelgi suurem ja lepitakse kokku teiste lähtepunktide alusel.

Peresuhete konstellatsioonide puhul on tegemist professionaalse liiduga, milles tasu vahemik vastab kogemusele ja teostatud konstellatsioonide arvule. 2018. Aastal on loodud Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon (EPKA)  millesse kuulub üle 50 konstellööri. Seega on konstellatsiooni läbiviimise tase ja tasu omavahel seotud.

Ajakava

märts 2024
No event found!

KONTAKTID

Palun edasta oma soov

Vastan küsimustele esimisel võimalusel.

Kalmer (+372) 51 590 66

Julia (+372) 53 976 467

kalmer@konstellatsioonid.ee

julia@konstellatsioonid.ee