“Perekonstellatsioonid ja konsulteerimine”

Konstellatsiooni ja Teadliku Arengu Instituut OÜ korraldab perekonstellööride õppe

tuntumate eestikeelsete konstellööride osavõtul.

“Perekonstellatsioonid ja konsulteerimine”

 

TÄIENDAV INFO Konstellatsiooni ja Teadliku Arengu Instituudi lehel:

https://www.konstinst.ee/oppekavad/

Õpe toimub september 2023— juuni 2026 ja koosneb:

  • 168t auditoorset õpet;
  • 168t praktikat juhendajaga ja
  • 140t konstellatsioonidel osalemist.
  • 50t iseseisvast tööst: genogrammi koostamine ja erialase kirjanduse lugemine.

Õppes on 14 kahepäevast moodulit ja 28 harjutuspäeva, mis toimub ühel nädalavahetusel kuus.

Kogu õppe ajal tuleb arvestada kuluga 150€+km kuus. Suvekuudel puhkame 2 kuud.

Õpingud viiakse läbi Instituudi õppekava alusel. Koolitusprogramm vastab ANDRAS täiskasvanute koolituse standarditele ja EPKA (Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon) poolt nõutavatele standarditele ja TAM Kutsekoda (Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoda) nõuetele.

Kui olete kindlad oma osalemise soovis, siis palun tasu 75€+km kanda KONSTELLATSIOONI JA TEADLIKU ARENGU INSTITUUT OÜ a/a EE947700771002708749. Selgitusse: “Osalemine 2023.a. õppes”.

Juhul, kui õppija eest tasub keegi teine või registreerimistasu on tasutud firma poolt, palume selgitusse lisada ka õppija nimi. Registreerimistasu tasumine garanteerib grupis osalemise.

Osalemistasu on vajalik õppematerjalide ettevalmistamiseks (Tasutud summa kasutatakse organiseerimiskulude katmiseks ja seda summat loobumisel ei tagastata.)

Lisaks eeltoodule on vaja võtta ühendust korraldajaga kas telefoni või meili teel või registreerida kodulehel: https://www.konstinst.ee/registreeru/, et saaksime teid õppijate nimekirja lisada, jagada teiega õppega seotud infot ja liita teid kinnise Facebook-i grupiga.

Registreerimine on juba alanud.

Korraldust juhivad:

Kalmer Kase

+372 5159066

e-mail: kalmer@konstellatsioonid.ee

Julia Koppel-Kase

+372 53976467

e-mail: julia@konstellatsioonid.ee                                                                                                                                                                         Fotol: 1 õppegrupi lõpetajad 2020 a.

KOOLITUSKAVA TALLINN 2023-26

Moodul ja

toimumisaeg.

Omandatud

teadmiste praktika

Mooduli ja praktika

Läbiviija/juhendaja

Pealkiri

I moodul:

09-10. september 23

mooduli praktika

21-22. oktoober 23

Kalmer Kase Sissejuhatus, konstellatsioon kui elustiil, turvaline ruum, mõisted

II moodul

04-05. november 23

mooduli praktika

02-03. detsember 23

Kalmer Kase Armastuse korra sedaused teadlikul ja alateadlikul tasandil, intervjuu

III moodul

27-28. jaanuar 24

mooduli praktika

17-18. veebruar 24

Kalmer Kase Konst. osad ja etapid, töö esma-kujundiga. Asendaja reeglid. Intervjuu

IV moodul

23-24. märts 24

mooduli praktika

27-28. aprill 24

Kalmer Kase Konstellatsiooni tehnikad, nihutamine  ja põimumine

V moodul

18-19. mai 24

mooduli praktika

08-09. juuni 24

Kalmer Kase Laste ja vanemate suhted peres. Laste kasvamine peres.

VI moodul

07-08.sept. 24

mooduli praktika

 05-06.okt. 24

Karin London Psühhoanalüütiline  arenguteooria  ja isiksuse struktuurid.

VII moodul

09-10. november 24

mooduli praktika

11-12. jaanuar 25

Kalmer Kase Sirgumine meheks ja naiseks,  dünaamikad. Töö nukkudega.

VIII moodul

15-16. veebruar 25

mooduli praktika

15-16. märts 25

Küllike Lillestik Pereteraapia alused, Pereteraapiat tutvustav loeng

IX moodul

26-27. aprill 25

mooduli praktika

24-25. mai 25

Kalmer Kase Paarisuhted, mees ja naine, kuidas paarist saab pere.

X moodul

juuli 25

mooduli praktika

august 25

Tiiu Bolzmann

(aeg võib muutuda X)

Töö traumaga konstellatsiooni

kontekstis, hinge liikumine

XI moodul

13-14. september 25

mooduli praktika

11-12. oktoober 25

Ants Rootslane Suguvõsa ja 7 põlve, sidemed, dünaamikad, suhted suguvõsas.

XII moodul

08-09. november 25

mooduli praktika

06-07. detsember 25

Kristel Rannamees Rasked haigused ja sümptomid ning töö sümptomitega

XIII moodul

17-18. jaanuar 26

mooduli praktika

07-08. veebruar 26

Maire Taska Surnud ja nende mõju elavatele. Dünaamikad.

XIV moodul

07-08. märts 26

moduli praktika

04-05. aprill 26

Kalmer Kase Eriliigilised konstellatsioonid.  Muud abivahendid .

XV superv.

21-24. mai 26

Supervisioon

04-07. juuni 26

Kalmer Kase

Lõppsupervisioon: komisjon 3-s tunnustatud konstellöörist

Grupisisene supervision

(5 supervisiooni päevas)

Õppepäev algab kell 10.00 ja lõpeb kell 18.00 (2 kohvipausi ja lõuna on selle sees)

Enne õppe algust toimub vähemalt 2 kohtumist, kus saab esitada küsimusi ja otsustada õppes osalemise teemadel ning kinnitada oma osalemise soov.

Kohtumised toimuvad 3 ja 24 august 2023 kell 17:30 Vabaduse pst 128, 2 korrus, Fun&Zen stuudio.

 

.

KONTAKTID

Palun edasta oma soov

Vastan küsimustele esimisel võimalusel.

Kalmer (+372) 51 590 66

Julia (+372) 53 976 467

kalmer@konstellatsioonid.ee

julia@konstellatsioonid.ee