Õpitubade sari „ÕNNELIKUD SUHTED“

Õpitubasid  juhendavad: Kalmer Kase: konstellöör, superviisor ja sisemise arengu treener.

Julia Koppel: konstellör-assistent.

 

Usun, et enamus meist soovib endale suhteid, milles on armastus, üksteisemõistmine, usaldamine ja kindlustunne.  Kui rahuldustpakkuv kooselu ja soojad tunded on sinu jaoks olulised, siis on „õnnelikud suhted“ õige valik!

 • Sa saad tervendada olemasolevaid suhteid.
 • Saad teha paremaid valikuid partneri leidmisel.
 • Saad teadlikuks takistustest, mis võibad mõjutada usaldust ja üksteisemõistmist.
 • Saad tunnetada seoseid ja avardada teadmisi.
 • Suureneb üksteisemõistmine ja kindlustunne.

Igapäevaelus on kahjuks nii, et tihti tegeleme tagajärgedega ja harva jõutakse tegelike põhjusteni, mis on seotud kooselu ja üksteisemõistmisega.Kohtumistel kasutame konstellatsioonidest tulenevaid teadmisi ja praktikaid, otsime põhjuseid mis mõjutavad ja leiame vastuseid, puudutame alateadliku tasandi seoseid individuaalsel lähenemisel.

Suhted on valdkond, kus kogemusi saame katse-eksitus meetodil, sest puuduvad kõikide jaoks sobivad juhised. Õppimine käib tavaliselt tagantjärele. Raske on leida inimest, kes poleks suhetes kunagi kõrvetada saanud. Aga miks peaks hakkama suhteid parandama alles siis, kui hingehaavad juba tõsiselt valutavad?

Bert Hellingeri „Armastuse korra seadused“on rikkalik teadmisteallikas, mis aitab mõista suhetes toimuvat nii isiklikul, perekonna-suguvõsa kui ka hingetasandil. Neile seadustele tuginev praktiline töö süsteemsetes paigutustes ehk konstellatsioonides on suurepärane vahend iseenda ja oma suhete tervendamisel. Õnnelik kooselu on areng!

 

Lühike ülevaade toimuvast:

Umbes 3.-tunnised kohtumised toimuvad kolmapäeva õhtuti. (algus kas 18.00 või 18.30 osalejate soovil). Palun registreeruda samal lehel kirja või sõnumi saatmise teel.

Igal kohtumisel saab vähemalt 1 osaleja käsitleda oma küsimusega seotud teemat.

 

Toimumissaeg: 20.11. algus 18.00

I õhtuse kohtumise eesmärk: usaldamine, tunnetusliku tasandi leidmine. 

 • Turvalise ruumi ja avatud suhtlusringi loomine. Konfidentsiaalsus.
 • Enda jaoks olulise küsimuse püstitamine, millele soovime lahendusi
 • Mõisted, mustrid, tõekspdamised ja soovid.

 

Meditatsioon/harjutus: mina ja alateadlik tasand.

Toimumisaeg: … algus 18.00

II kohtumise eesmärk: nais ja meesenergiate teadvustamine, alatedlikud seosed.

 • Alatedliku ja mentaalse tasandi väljendused.
 • Keha, hinge ja mõistuse tasandi seosed.
 • Nais- ja meesenergiad, koostegemiste ring ja kasvamine.

 

Meditatsioon/harjutus: armastuse vastuvõtmine.

Toimumisaeg: … algus 18.00

III kohtumise eesmärk: peresüsteemi teadvustamine.

 • Partnersuhted, peremudelid, peegeldused,
 • Hirmud, loobumised ja seksuaalenergia.
 • Seosed peresüsteemi tasandil, ressursid.

 

Meditatsioon/harjutus: suguvõsa armastusenergia.

Toimumisaeg: … algus 18.00

IV kohtumise eesmärk: suhted meie elus. (“ema pojad” ja “isa tütred”)

 • Kindlustunne, mis on toeks ja mis takistab?
 • Alateadlikud lõksud armastuse teel.
 • Armastust toetavate sidemete ja energiate loomine.

 

Meditatsioon/harjutus: armastuse ja toetavate energiate loomine

 Toimumisaeg: … algus 18.00

V kohtumise eesmärk: nende teemade käsitlemine mis puudutasid.  Grupisisesed

                        konstellatsioonid soovitud teemadele. Osalemine on vabatahtlik.        

 

Toimumise koht: …
Registreeruda saab ka Facebook  Kalmer Kase

 

Õpituba toimub kolmapäeva õhtuti. Ühe õhtu tasu kohapeal tasudes, ilma soodustusteta, on 30€.
Ühekordsel tasumisel 5 korra eest on tasu 125€. Summa tagastatakse, kui grupp ei kogune.

Elukaaslastele tasu ühekordsel tasumisel 220€. Kahe sõbra või tuttava kaasamisel on ühe õhtu tasu Sinule 20€. Ühe sõbra kaasamisel on ühe õhtu tasu Sinule 25€.

Kalmer Kase: konstellöör, superviisor, nõustaja, sisemiste arengute treener.

Palun registreeruda alloleva registreerimissoovi saatmise teel! (vajadusel väljastan arve)

Registreerumistasu 10€ palun tаsuda esimesel võimalusel Konstellatsioonid OÜ a/a EE947700771002708749 LHV Pank. Selgituseks:   osalustasu.

Registreerumistasu on vajalik korralduse  planeerimiseks ja grupi suuruse hindamiseks!

 

Toimumise koht: … Tallinn

KONTAKTID

Palun edasta oma soov

Vastan küsimustele esimisel võimalusel.

Kalmer (+372) 51 590 66

Julia (+372) 53 976 467

kalmer@konstellatsioonid.ee

julia@konstellatsioonid.ee