Konstellatsioonid
loovad täisväärtusliku Elu!

Konstellatsioonide kaudu avaldub alateadlik tasand,
kust leiame vastuseid oma küsimustele –
suureneb kindlustunne, ressurss ja heaolu.

Eriliigilised konstellatsioonid

võimaldvad näha ja tunda tervikut ning liikuda lahenduste poole.

Individuaalsed konsultatsioonid

on hea valik,kui tahad teha eimesed sammud soovitud suunas.

Konstellööri õpe

annab teadmisi mis loob elustiili kogu järgnevaks eluks. Lisaks saab huvitava elukutse, toetava peresüsteemi ja hea sisetunde.

Õpitoad ja praktikad

annavad teadmisi, mis toetavad meid eluteel ja oma valikute tegemisel.

august 2024
No event found!

Kalmer Kase

Konstellöör, nõustaja, terapeut, looduslähedase tervenemise meetodite ekspert, konstellööride asotsiatsiooni EPKA asutajaliige.

Konstellatsioonide läbiviijaks on Kalmer Kase, kelle enesetäiendamine ja töökogemus alates 2008. a. annavad professionaalsuse konstellatsioonide läbiviimisel. Konstellatsioonid toimuvad nii grupitööna kui individuaalse teraapiana. Konstellatsioonid toimuvad Tallinnas, Tartus ja Rakveres, kuid huvi ja kokkuleppe korral on võimalikud ka üle Eesti. Konstellatsioonide tutvustamise ja teostamise võib kokku leppida ka huviringides ja teistes väiksemates gruppides.

Õpetajad konstellatsioonides : Mihhail Burnjashev – Venemaa; Gunthard Weber — Saksamaa; Michael Blumenstein — Austria; Jan Jakob Stam – Holland; Olga Knjazeva — Eesti; Stephan Hausner — Saksamaa; Tiiu Bolzmann –Argentina/Eesti; Diana Drexler — Saksamaa; Lia Kinevskaja — Venemaa; Andrei Vasiljev — Venemaa; Marianne Franke-Gricksch — Saksamaa, Albreht Mar — Saksamaa.
+ perekonstellatsioonide teostamine alates aastast 2008.a.
Töösuhete konstellatsioonide teostamine alates 2009.a.
Õpingud konstellatsioonide õpetajaks alates 2015.a.
Alates 2018.a. viin läbi konstellööride õpet omas õppegruppides.
+ täiendavad õpingud

Kalmer Kase ja Julia Koppel-Kase

Kooselu võib anda energiat või vähendada seda.

Konstellatsiooni põhimõtetest lähtuvalt on partnersuhe areng. Konstellatsioonid puudutavad alateadlikku tasandit ja sellest tulenevaid seoseid meie elus. Seega võib kooselu anda energiat juurde ja võib ka vähendada seda. Meie käes on võti ja me ise otsustame kuidas seda kasutame. Ükski paarisuhe ei ole juhus ja kõik, kes on tulnud meie ellu, neid oleme me oma ellu kutsunud või lubanud. Paarisuhtes on esindatud nais- ja meespool ja hea tasakaalu saavutamiseks paari konstellatsioonides otsustasime, koos abikaasaga Juliaga, selliseid konstellatsioone läbi viia paarina. Nii on esindatud heas tasakaalus nais ja mees pool konstellatsioonide läbiviimisel. Julia tunnetab paremini seda, mida otseselt näha ei ole ja mina jagan teadmisi, mis viivad elus edasi. Kordaminekuid soovides!

Lühike loetelu sellest, kus konstellatsioonid annavad häid tulemusi.

 • Võimaldavad näha ja tunnetada alateadliku tasandi seoseid ja käsitleda neid,
 • Annavad suurepäraseid tulemusi suhetes tekkinud olukordade lahendamisel,
 • Võimaldavad lahendada keerulisi olukordi peresuhetes, paarisuhetes ja partnerlussuhetes,
 • Võimaldavad häid lahendusi ennetustöös ja töös sõltlastega ning nende peredega,
 • Loovad head energiat vanemate ja laste vahelises suhtlemises,
 • Võimaldavad leida pereliikmetele ja lastele «head ja ressurssed kohad» peresüsteemis,
 • Annavad lahendusi töös «raskete lastega» või lastega kellega juhtub tihti õnnetusi,
 • Annavad vastuseid sümtomitega seotud teemade puhul,
 • Võimaldavad näha ja tunnetada seda, mis toimub meie sees ja meie umber,
 • Annavad sügavama mõistmise peresüsteemist ning sidemetest pereliikmete vahel,
 • Annavad vastuseid armumise, armastuse ja armukadedusega seotud küsimustele,
 • Võimaldavad näha ja tunnetada sündmusi (peegeldusi) sügavamas tähenduses,
 • Võimaldavad näha, mis takistab meid ning tunnetada võimalikke lahenduste teid,
 • Aitavad tunnetada raskete sündmuste puhul tekkinud seoseid ning leida lahendusi,
 • Aitavad raskete otsuste vastuvõtmisel nii töösuhetes, kui ka peresuhetes,
 • Loovad kindlustunnet ja sisemist rahu meis ja meie umber,

Konstellatsioonid sobivad:

Konstellatsioonidel osalemiseks ei ole tarvis spetsiaalselt midagi osata. Saatja juhendamisel saavad kõik hakkama.

Konstellatsioon avaldub tunnete kaudu. Hea on usaldada oma tundeid. Tunded avalduvad silmade kaudu.

Iga konstellatsiooniga laieneb silmaring ja avarduvad raamid mida oleme elu jooksul ise endale seadnud. Osalemine loob ja suurendab kindlustunnet oma teemadega tegelemisel.Osaledes võime leida vastuseid oma küsimustele. Osalemine võib tekitada uusi küsimusi, millele on hea otsida vastuseid. Kui otsime vastuseid oma küsimustele, siis liigume elus edasi.

Kui edasi liikudes oleme teistele toeks, siis võime saada Elult kingitusi. Soovin, et igaühe elus oleks kingitusi, mis teevad palju rõõmu!

KONTAKTID

Palun edasta oma soov

Vastan küsimustele esimisel võimalusel.

Kalmer (+372) 51 590 66

Julia (+372) 53 976 467

kalmer@konstellatsioonid.ee

julia@konstellatsioonid.ee